damping fan casing and duct panels

damping fan casing and duct panels